STRONA GŁÓWNA
ZDJĘCIA
KSIĘGA GOŚCI
LINKI
POCZTA

1330203

od 19.II.2000

 

Część z widocznych zabudowań nie istnieje, część jest zagrożonych katastrofą budowlaną.