STRONA GŁÓWNA
ZDJĘCIA
KSIĘGA GOŚCI
LINKI
POCZTA

1330203

od 19.II.2000

 

Plac Małachowskiego
Stan przed wojną i w roku 2000

 

Pałac Kronenberga stojący w miejscu dzisiejszego hotelu Victoria.