STRONA GŁÓWNA
ZDJĘCIA
KSIĘGA GOŚCI
LINKI
POCZTA

1330203

od 19.II.2000

 

Plac Napoleona
Stan przed wojną i w roku 2000

Budynek Poczty Głównej przy placu Napoleona (Wareckim, obecnie Powstańców Warszawy). W dniu dzisiejszym mniej więcej w tym miejscu znajduje się NBP.


Plac Napoleona, strona wschodnia - widoczna poczta główna, już bez postaci z globem na frontonie.


Plac Napoleona 2