STRONA GŁÓWNA
ZDJĘCIA
KSIĘGA GOŚCI
LINKI
POCZTA

1330203

od 19.II.2000

 

Ulica Świętokrzyska, sporo węższa, widoczna charakterystyczna kamienica w miejscu dzisiejszego Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego.